در این بخش از فروشگاه مقاومت های معمولی 3 وات با درصد خطای 5% قرار گرفته است. 

این مقاومت ها دارای کیفیت مناسب میباشند

مقاومت معمولی 3 وات هیچ محصولی در این دسته بندی موجود نیست