در این بخش از فروشگاه نمونه های  مختلف هسته فریت ( برای ساخت ترانس های سویچینگ ، ساخت سلف و... )  و چک آماده ( چک های سیم پیچیده شده آماده با هسته ی آهن یا فریت جهت ایزوله سازی مدارات درایور گیت ، ایزوله سازی سیگنال آنالوگ و...) برای فروش قرار گرفته است .

شما میتوانید بعد از  مطالعه ی  جزئیات درج شده برای آین قطعات هسته های فریت و چک های  آماده مورد نیاز  خود را خریداری کنید.

هسته فریت / چک هیچ محصولی در این دسته بندی موجود نیست