در این بخش ، دیگر آی سی های کاربردی که در  دسته های اصلی منوی "مدارات مجتمع" قرار نمیگیرد ، آورده شده است ، در صورتی که آی سی مورد نیاز خود را دسته های  اصلی  نیافتید ، نگاهی به قطعات موجود در  این بخش بیندازید.

دیگر آی سی های کاربردی هیچ محصولی در این دسته بندی موجود نیست