در  این بخش سایر سنسور ها و ماژول های که در دسته های بالا قرار نمی گیرد ، درج شده است ، در صورتی که ماژول و سنسور مورد نظر خود را در دسته های اصلی منوی "سنسور ها و ماژول های کاربردی " نیافتید ، نگاهی به محصولات این دسته بیندازید.

ماژول ها و سنسورهای دیگر هیچ محصولی در این دسته بندی موجود نیست